Krátce poté, co se tao stalo součástí mé životní filosofie, jsem (jako mikrobloger a příležitostný malíř v jedné osobě) do své tvorby zakomponoval taoismus.

Je s podivem, proč právě (čínský) taoismus oslovil Středoevropana. Jedním z důvodů může být třeba i to, že nás taoistická nauka (daojia) učí, abychom pracovali především sami na sobě a nikomu nic nevnucovali - každý je naprostý originál a má jiné spirituální potřeby. Navíc pověry, dogmata, členství v nějaké organizaci ani rituály sami o sobě nevedou k duchovnímu prozření (probuzení) jednotlivce.

Někdo svou víru spojuje s tradicí, jiný s osobním přesvědčením. V záplavě různých náboženství a filosofických škol se však lze snadno ztratit. Mnoho možností totiž prakticky znamená, že lidé tíhnou spíše k eklekticismu, místo aby si vybrali jednu nauku a té se poctivě drželi. Sice se říká, že všechny cesty vedou nakonec k jednomu cíli. Ale to platí pouze za předpokladu, jdeme-li tou námi zvolenou cestou stále po stejné “značce”. Jinak by naše duchovní snažení mohlo skončit tak, jako když pejsek s kočičkou vařili dort.

Taky se říká, že cesta je cíl. A toto úsloví je naprosto pravdivé v případě filosofického taoismu (daojia). Je to dost svérázné učení, jehož podstatou je najít cestu k sobě samému skrze soulad s cestou (tao) všehomíra. Podaří-li se nám tímto způsobem obnovit naši pravou přirozenost (tj. poznáme-li cestu - tao), můžeme získat životní nadhled a vnitřní mír (blaženost). Ne někdy v příštím životě nebo na onom světě, ale pokud možno tady a teď. Taoistická filosofie dokáže člověka inspirovat k vědomému žití v přítomném okamžiku udržitelným způsobem.

Taoismus (daojia) se tak stává zcela individuální duchovní praxí, která nelpí na autoritách. Někteří lidé označují učení daojia jako náboženství bez boha. Jenže taoismus je v tomto kontextu spíš než náboženstvím nebo doktrínou především životním stylem. V jeho středu se nachází nekonečný, lidským rozumem neuchopitelný, dokonale neosobní, bezejmenný tvůrce a důvod existence (kořen) všeho. Nazveme-li toto "tajemství všech tajemství" tao, bůh nebo nějak jinak - na tom vůbec nezáleží. Dokonce ho ani nemusíme nikde hledat - je totiž ve všem a všude. Samozřejmě, že existuje spousta jiných nauk, které mohou člověka duchovně obohatit a kultivovat. Proto se taoista vůči žádnému učení nevymezuje.

Taoismus tomu, kdo je otevřené mysli, pomáhá objevovat skryté souvislosti a nabízí jiný pohled na svět. Učení daojia jde až na dřeň lidského poznání metafyzična. I když se samotná nauka zdá být jednoduchá (až primitivní), čím hlouběji do ní člověk proniká, tím více začíná chápat, že skutečné poznání se vskutku nedá popsat slovy.

„Uchopíme-li tao dávnověku, ovládneme jím poměry dneška.“ (Lao-c')