Taoista.cz ≡︎

MISTROVSTVÍ VELKÉ CESTY

31. prosince 2019

Málo je těch, kteří jdou velkou cestou (následují tao) a ještě méně jich velkou cestu učí, neboť taoistická tradice (daojia) dává přednost učení beze slov skrytým mudrcem. V největší vážnosti máme mistry Lao-c', Čuang-c' a Lie-c', protože právě jejich myšlenky a názory tvoří jádro naší taoistické školy. Nesmíme však zapomínat na to, že nebyli, nejsou a nebudou jediní, kteří kdy poznali cestu (tao).

Číst dále...

NECHTE SI TEN SVŮJ ZÁPADNÍ RÁJ

23. prosince 2019

Český taoista dodržuje české tradice, nejen o Vánocích. Ač zapřisáhlý individualista, stejně je mu jasné, že bez vlastních kořenů žádný strom neporoste - zvyklosti a rituály předků jsou pro zdravé společenské klima jejich potomků životně důležité. Při pohledu na lidi s nákupní horečkou jen v duchu pronese: „Nechte si ten svůj Západní ráj...“ a v klidu zdobí vánoční stromeček.

Číst dále...

UČIT SE ODNAUČIT

16. prosince 2019

Jsme doslova zahlceni informacemi. Takzvaný informační smog je všudypřítomný. Aniž si to mnozí uvědomují, jejich mozky se musí denně zabývat záplavou dat a složitě je filtrovat.

Číst dále...

OCHUTNÁVAČI OCTA

14. listopadu 2019

V čínské religiozní malbě jsou “Ochutnávači octa” vděčným tématem k výtvarnému zpracování. Pojďme se trochu blíže seznámit s touto kompozicí a odhalit její skryté významy.

Číst dále...

DOBROVOLNÁ CHUDOBA

7. listopadu 2019

Současná ekonomická situace není příliš růžová. Deset procent lidí v ČR trpí chudobou. Řada z nich prožívá navíc tzv. materiální deprivaci.

Číst dále...

NEZTRÁCEJME ČAS

6. listopadu 2019

Taoismus (daojia) nikdy nebude tak populární jako třeba buddhismus nebo jóga. Běžnému člověku totiž zdánlivě nic nenabízí. Ani spásu, ani nirvánu, dokonce ani extázi. Naopak, neustále mu klade na srdce, aby neztrácel čas, konečně se probral ze sna a uviděl svět takový, jaký skutečně je.

Číst dále...

TAO VZTAHU

31. října 2019

Opravdu milovat znamená učinit někoho nevýslovně šťastného svým prostřednictvím. Avšak nikoliv za každou cenu. Žádný vztah totiž nestojí za to, aby nás zbavoval životní energie, kterou pro přirozený život v souladu s tao nutně potřebujeme.

Číst dále...

KRAJINA SRDCE

24. října 2019

Je velmi důležité, pokud pracujeme v budovách, být o svém volném čase co nejvíce venku. Proč? Nejen, že si dosyta dopřáváme lehkých iontů, navíc máme možnost zažít pocit dokonalé sounáležitosti s krajinou srdce.

Číst dále...

KUNG-FU

24. října 2019

Termín kung-fu si většina lidí spojuje s akčními filmy a bojovým uměním. Pochází z čínštiny a překládá se jako dovednost, získaná dlouhou a namáhavou prací.

Číst dále...

MYSTIKA TAO

22. října 2019

Slovem mystika označujeme vnitřní duchovní úsilí, které vede člověka k vědomému a dokonalému splynutí s tao. Praxe se zaměřuje na ryzí taoistickou zkušenost.

Číst dále...

MÉNĚ JE VÍCE

19. října 2019

Nezúčastnění je mají za šetřílky a podivíny. Liší se nějak minimalista, freegan a frugalista, když všichni tři tvrdí, že méně je více?

Číst dále...

ROZVOJ CTNOSTI TE

15. října 2019

Filozofický taoismus (daojia) nemá žádná pevně daná pravidla ve smyslu náboženských předpisů. Uvedené rady jsou pouze doporučením, jak rozvíjet nejvyšší ctnost (te).

Číst dále...

SÍLA CTNOSTI TE

15. října 2019

Pochopit a mít ve vážnosti nejvyšší ctnost (te) je stejně důležité, jako následovat tao.

Číst dále...

ÚSILÍ VLÁDNE OSUDU

15. října 2019

Když se nám stane něco špatného, aniž bychom znali příčinu selhání, většinou to svádíme na osud. Málokdo si ale uvědomuje, že osud je podřízen úsilí, proto se nikdy nevzdávejte.

Číst dále...

PŮST DUŠE

15. října 2019

Jistě znáte půst těla jako součást různých léčebných metod. Půst duše pomáhá občerstvit unavenou mysl, zahlcenou ruminacemi a nezpracovanými pocity.

Číst dále...

ENERGIE ČCHI

15. října 2019

Naše zdraví závisí na kvalitě životní energie čchi. Ta volně proudí celým organismem a přirozeně se doplňuje.

Číst dále...

TŘI POKLADY

10. října 2019

Starý Mistr nabádá každého, aby pečoval o své tři poklady - soucit, skromnost a pokoru. Došel k poznání, že právě tyto morální vlastnosti pomáhají kultivovat nejvyšší ctnost (te) a člověka sjednocují s tao.

Číst dále...

NAJEDNOU JE TO PRYČ

10. října 2019

Několik let meditujete a nic se neděje. Pak si jednou vyjdete na kopec, zacvičit si čchi-kung jako obvykle. Náhle se vám dostane zážitku “c'-žan”.

Číst dále...

AKTIVNÍ NEČINĚNÍ

8. října 2019

Taoista přistupuje k řešení životních situací způsobem, kterému se říká wu-wej, což v překladu znamená doslova ne-dělání. Rozhodně to nemá nic společného s leností nebo s nezájmem něco dělat.

Číst dále...

MANTRY

5. října 2019

Filozofický taoismus (daojia) nás nijak nelimituje v tom, jaké mantry a léčivé zvuky používáme. Vlastně je úplně jedno, jakou formu to naše "bručení" bude mít. Důležitý je výsledek. Můžeme se naučit "šest léčivých zvuků", což je zvuková forma čchi-kungu přímo z Číny. Protože ale existuje pár velice účinných manter z indoevropského prostředí, vezmeme je na začátek jako vzor pro naše cvičení.

Číst dále...

ŠTÍHLÁ DOMÁCNOST

5. října 2019

Nemusíte se hned stát mistry feng-šuej, abyste si vhodně uspořádali svůj domov. Úplně stačí, když povedete tzv. štíhlou domácnost.

Číst dále...

PROSTÉ BYTÍ

5. října 2019

Buďte nějakou dobu frugal a zjistíte, že dokážete ocenit a vychutnávat život, aniž byste lpěli na obloze bez mráčků a pečených holubech, kteří sami létají do úst. Upřímná radost ze života, z toho prostého bytí, je cestou k trvalé spokojenosti.

Číst dále...

VNITŘNÍ KULTIVACE

5. října 2019

V taoismu se jako vnitřní kultivace chápe soubor duchovních a tělesných aktivit, které mají dovést aspiranta k vědomému a trvalému souladu s tao. To zahrnuje (ale není omezeno na) různé formy meditace, rozvoj tvořivosti, cvičení a výživu. Celá filozofie vnitřní kultivace pomáhá posílit naše zdraví, abychom byli až do vysokého věku v pohodě. Je to v přímém protikladu k západnímu přesvědčení, že „tělo by do hrobu mělo jít zhuntované.“

Číst dále...

MUDRCI

5. října 2019

Hlavními představiteli filozofického taoismu (daojia) jsou dávní mudrci Lao-c', Čuang-c' a Lie-c'. Překlady sebraných spisů těchto mistrů jsou dostupné i u nás. Jejich učení se stalo inspirací pro mnoho oborů lidské činnosti. Například tradiční čínská medicína, feng-šuej, různé umělecké směry a bojová umění mají svůj základ právě v taoismu.

Číst dále...

CO JE TAO?

5. října 2019

Starý mistr nás učí, že tao, které se dá popsat slovy, není tao. Jak tedy máme tao studovat a být s ním v souladu? Co to vlastně je, tao?

Číst dále...

KDO JE TAOISTA?

5. října 2019

Ten, který praktikuje taoismus, bývá nazýván taoista. Ve starověké Číně pěstovali mnozí lidé prostý život v harmonii s přírodou. Nikoho tenkrát ani nenapadlo mluvit o nich jako o taoistech.

Číst dále...
Copyleft 2019 -