Taoista.cz ≡︎

ŽÁDNÉ STAROSTI

8. července 2020

Kdo by si nechtěl v klidu bezstarostně žít. Jenže jak dosáhnout kýžené pohody, když se pořád děje něco rušivého?

Číst dále...

PROČ MALUJU

30. června 2020

V článku o malování na čínský způsob jsem čtenáře krátce seznámil s úplnými základy tohoto stylu. Tentokrát napíšu něco o tom, proč jsem vlastně začal malovat.

Číst dále...

BLAŽENÁ VOLNOST

24. června 2020

Učení Starého mistra (Lao-c') se vskutku zdá být nezpůsobilým pro skutečnost. Ale kdyby člověk beze zbytku nepřijal jeho nauku, jak by potom mohl dosáhnout blažené volnosti?

Číst dále...

NEUŽITEČNOST

19. června 2020

Mnoho lidí na světě je nešťastných právě díky tomu, že přeceňují nebo naopak podceňují svoje schopnosti ve snaze být (někomu) užiteční.

Číst dále...

VĚČNOST

20. května 2020

Většina filozoficko-náboženských systémů pojem věčnosti nějakým způsobem zakomponovala do svého učení. Co ale znamená věčnost pro taoistu?

Číst dále...

SLABÉ PŘEMÁHÁ SILNÉ

19. května 2020

Nedílnou součástí taoistického učení je též poznání, že slabé přemáhá silné. Jakmile člověk tuto zásadní pravdu jednou pochopí, bude ji mít už provždy na zřeteli. Těch příkladů (že je tomu vskutku tak) se dá nejen v přírodě najít dost.

Číst dále...

REST-ART

18. května 2020

Lidé bývají unavení z mnoha důvodů. Odhlédneme-li od těch nejčastějších příčin (jako například nemoc, stres, nadměrná psychická nebo fyzická zátěž), zbývá nám ještě jedna možnost ze všech nejprostší - oni zkrátka neumějí odpočívat…

Číst dále...

PŘESYCENÍ SMYSLŮ

11. května 2020

Dříve se lidé chtěli jenom nasytit. Dnes bývají často přesyceni. To, že potravinářský průmysl chrlí na trh kvanta všelijakých, umělými konzervanty a dochucovadly prošpikovaných poživatin, je jen zástupným problémem. Hlavní odpovědnost za svou životosprávu máme totiž my sami.

Číst dále...

KDO (NE)HLEDÁ ŽIVOT

8. května 2020

Jedno taoistické rčení říká, že kdo nehledá život, ten má život. A kdo život hledá, ten ho nemá...

Číst dále...

PROČ JE TAO TAK (NE)OBYČEJNÉ

24. dubna 2020

Možná si po zběžném seznámení s taoistickým učením (daojia) říkáte: „Co na tom taoismu lidi mají? Vždyť to nemá hlavu ani patu… Proč bych měl/a následovat nějaké tao, když svět je plný nejrůznějších náboženství, filosofií a nauk, které mají alespoň jasný cíl; zatímco taoismus připomíná spíš takové toulání bez cíle.“

Číst dále...

DOKONALÁ PRÁZDNOTA

20. dubna 2020

Učení daojia spočívá v postupném zbavování se, uvolňování a rozvazování pout myšlenkových konceptů. Někdo na tom nevidí nic zvláštního. Jiní nedokážou pochopit, jak by jim zrovna tohle mohlo být nějak užitečné.

Číst dále...

PROBUDIT SE

20. dubna 2020

Pak-li nežijeme trvale v přítomnosti, je to jako bychom spali (a žili tak vlastně jen napůl). K poznání cesty (tao) je však potřeba bdělost.

Číst dále...

ÚPLNÉ A DOKONALÉ SCHOPNOSTI

17. dubna 2020

Kdo se rozhodl praktikovat taoistickou cestu vnitřní kultivace, jistě četl nebo slyšel příběhy o legendárních starověkých mudrcích. Ti podle dávných pověstí disponovali úplnými a dokonalými schopnostmi.

Číst dále...

KARANTÉNA

21. března 2020

Procházíme těžkou zkouškou. Mnoho lidí je v karanténě kvůli koronaviru. Někdo ji má nařízenou, jiným bylo doslova přes noc znemožněno opustit trvalé bydliště, protože žijí v uzavřené oblasti.

Číst dále...

BYTOSTNÁ REJUVENACE

14. března 2020

Pomalu začíná jaro, nejradostnější období v roce, plné naděje. Nepropadejme proto malomyslnosti kvůli korona viru, ale pojďme raději udělat něco pro své zdraví, dokud můžeme.

Číst dále...

VĚŘIT CELOU MYSLÍ

11. března 2020

Čchanový patriarcha Jianzhi Sengcan napsal báseň, která jej velmi proslavila. Její obsah se přímo zaměřuje na poznání Cesty (tao), takže je užitečná pro všechny putující po Cestě, tedy i pro taoisty.

Číst dále...

OPRAVDOVÉ ŠTĚSTÍ

21. února 2020

Kdo z nás se někdy vážně nezamyslel nad tím, v čem spočívá opravdové štěstí? Jak bychom si mohli na tomto světě, plném pomíjivosti, trvale udržet radost a životní optimismus?

Číst dále...

MALUJEME NA ČÍNSKÝ ZPŮSOB

9. února 2020

Taoista se dříve nebo později setká také s čínskou kulturou. Hudba, poezie, ale i malba mají totiž v Číně bohatou tradici.

Číst dále...

TAOISTICKÁ PRAXE

28. ledna 2020

Oslovil vás filozofický taoismus (daojia) a přemýšlíte, jak tuto nauku začít praktikovat? Nebojte se, že to nezvládnete. Důležité je nějak začít - udělat první krok.

Číst dále...

TA BRÁNA NENÍ ZAVŘENÁ

1. ledna 2020

Každý člověk chce být spokojený. Někomu stačí ujištění, že bude spokojený někdy příště (v ráji, v jiném životě, až udělá to nebo ono, atd.) Jiný se snaží najít “ráj na zemi” hned teď, ale přehnaným drážděním svých smyslů, hromaděním majetku a zásluh si jenom ubližuje. Spokojenost je vnímána jako něco vzácného, k čemu se nemůžeme dostat přes zavřenou bránu. Jenomže ta brána (k pravé spokojenosti) není zavřená, ale on (rozumový úsudek) to neví (iracionální složku reality ignoruje).

Číst dále...
Copyleft 2019 -