Taoista.cz

ENERGIE ČCHI

15. října 2019

Naše zdraví závisí na kvalitě životní energie čchi. Ta volně proudí celým organismem a přirozeně se doplňuje.


Co je čchi?

Čchi je životní energie. V jiných nábožensko-filozofických systémech se lze setkat s pojmy jako např. prána, dech života, duch svatý, atd. V taoismu se traduje, že z dokonale nepolárního prvopočátku (tao) se náhle vymanilo jedno (te), a to se rozdělilo na dvě neodlučitelné polarity (jin, jang). Vzájemná interakce mezi jin a jang generuje životní energii čchi. Z nesčetných kombinací a z různých poměrů jin, jang a čchi se rodí všechny věci (tj. vesmír jako takový se vším, co obsahuje). Člověk je zmenšeninou vesmíru. Tak, jako planety rotují po svých oběžných drahách, tak i člověk (a s ním všechno živé) má v těle (sice vědecky neprokázaný) systém oběžných drah - meridiány, kterými je energie čchi po těle rozváděna. Pokud se toto proudění nějak naruší, organismus onemocní a může i zahynout. Zánik (smrt) je proces, při kterém se z těla uvolní veškerá energie čchi, takže už nemůže dojít k její obnově - tvořivé procesy v daném mikrokosmu (jedinci) ustanou. To má za následek rozpad hmoty na prvočinitele a později návrat ke zdroji (tao). Tam, pro člověka nepochopitelným způsobem, dojde ke společnému přetavení všech právě zaniklých entit. Tak se znova z tao vymaní te, aby svým působením rozdělilo jedno na dvě, ze dvou pak vzniknou tři - ze třech zase povstanou nové entity a koloběh se opakuje. Toto se děje od počátku do dnešního dne a bude se to dít v nekonečně mnoha variacích po nekonečně dlouhou dobu.

Jak si čchi uchovat?

Uchovat si svou čchi je základem dlouhověkosti. Čchi se dá uchovat (a také obnovit) různými způsoby. Například vyváženou stravou (dbát na pitný režim), meditací, kvalitním spánkem, pobytem na čerstvém vzduchu (který je nabitý energií), otužováním a pohybem. Nejlépe je uvedené metody dle potřeby kombinovat. Snažte se v malých krocích dosáhnout dlouhodobých výsledků. Radujte se ze svých výsledků, ale nelpěte na nich - dlouhověkost je stejně nejistá, jako cokoliv jiného pod nebem.

Člověk potřebuje pohyb, avšak ne všechny druhy sportů podporují správný průtok čchi. Zcela nevhodné jsou jednostraně zaměřené aktivity, které buď příliš vyčerpávají tělo nebo způsobují zatuhnutí organismu. Cvičit se má tak, aby se tělo příjemně unavilo. Choďte na procházky do přírody, běhejte a cvičte čchi-kung.

Čchi-kung je individuální zdravotní a wellness praxe skládající se z kombinace pohybu, autogenní masáže, meditace a dýchání. Naprosté uvolnění je klíčovou složkou cvičení a vyvolává zvýšené prožívání přítomného okamžiku. To zahrnuje povědomí o podnětech, které vznikají uvnitř těla, a které jsou zodpovědné za postoj, rovnováhu, orientaci v prostoru. Pozice člověka ve vesmíru a jeho pohyby se jakoby sjednotí a tělo se dostává do relaxačního a regeneračního stavu, kde je autonomní nervový systém převážně v parasympatickém režimu. Pomalé, hluboké, membránové dýchání v kombinaci s pohybem a všímavostí posiluje funkci imunitního a lymfatického systému, což usnadňuje a vyvažuje pohyb tělesných tekutin. Pravidelné cvičení čchi-kungu pomáhá udržovat správnou hladinu energie čchi a přispívá k fyzické i duševní pohodě.

Vyvarujte se všech extrémů

V dávných dobách se věřilo, že když něco pozřeme, stává se to naší součástí. Nejen dlouhověkost, ale i síla, vytrvalost a další atributy se staly motivací k tomu, aby začala být hubena vzácná zvířata a pleněny pralesy kvůli přípravě "zázračných" lektvarů a pilulek. V mnohých částech světa se tyto lidové pověry dochovaly dodnes. V taoismu (daojia) se nespoléháme na magii, ale soustředíme svou pozornost na vnitřní kultivaci. Vhodně pečujeme o tělo i ducha, aniž bychom podporovali drancování přírodních zdrojů za účelem něco na sobě vylepšit.

Jít zpět...
Copyleft 2019