Taoista.cz ≡︎

VNITŘNÍ KULTIVACE

5. října 2019

V taoismu se jako vnitřní kultivace chápe soubor duchovních a tělesných aktivit, které mají dovést aspiranta k vědomému a trvalému souladu s tao. To zahrnuje (ale není omezeno na) různé formy meditace, rozvoj tvořivosti, cvičení a výživu. Celá filozofie vnitřní kultivace pomáhá posílit naše zdraví, abychom byli až do vysokého věku v pohodě. Je to v přímém protikladu k západnímu přesvědčení, že „tělo by do hrobu mělo jít zhuntované.“


Meditace

Čistá mysl a klidné srdce jsou vstupní branou k duchovnosti. Meditace nám pomáhá touto branou projít (ona ta brána totiž ve skutečnosti není vůbec zavřená). Začátečník nevydrží meditovat dlouho. Pokročilý to dokáže. Cvičí-li se v meditaci poctivě, stane se časem každá jeho činnost meditací, ať už se zabývá čímkoliv. Může jít o domácí práce nebo o vývoj integrovaného obvodu - mistr je v meditaci pořád, protože je schopen žít v přítomném okamžiku nezatížen koncepty své mysli.

Z bezpočtu meditačních technik vybíráme meditaci na přítomný okamžik jako vysoce účinnou antistresovou metodu, vhodnou téměř pro každého.

Jak meditovat na přítomný okamžik?

Tvořivost (kreativita)

Tvořivost je vrozenou lidskou vlastností. Proto si taoisti udržují duševní svěžest také tím, že jsou tvořiví. Symbolem kreativity je pro ně umění; svá umělecká díla pak považují za manifestaci transcendentální tvůrčí spontaneity. Tvořivost rozvíjejí hrou na hudební nástroje, psaním veršů nebo malují obrazy. Jakákoliv umělecká tvorba má jednak (z taoistického pohledu na věc samozřejmě) vycházet z nejvnitřnější potřeby autora, zároveň by však měla zachycovat niternou podstatu umělcova sdělení.

Wen odložil loutnu a s povzdechem pravil: „Nejsou to struny, které nemohu naladit, ani kus, který nemohu dokončit. Co mám na mysli, není ve strunách, k čemu mířím není v notách. Pokud to neuchopím vnitřně, ve svém srdci, pak to nepromluví z nástroje, který je mimo mne...“

Zdroj: Lie-c' - Klasická kniha o dokonalé prázdnotě

Někteří vyznavači taoismu ovšem nepřisuzují umění žádný zvláštní význam. Dívají se na lidské výtvory (byť mistrně vyvedené) se značnou nedůvěrou.

Ve státě Sung žil muž, který vyřezal z nefritu morušový list, jako dar svému princi. Trvalo mu tři roky, než ho dokončil; smíchal-li jej se skutečnými listy, pak jeho stonek a žilky nebyly k rozeznání od ostatních. A tak tento muž svojí zručností dosáhl pravidelného příjmu od vlády státu Sung. Když se o tom doslechl Lie-c', řekl: „Kdyby nebe a země tvořily věci tak pomalu, že by to trvalo tři roky, než by dorostl list, pak by zde nebylo mnoho listnatých rostlin...“ Proto moudrý důvěřuje v transformující proces Cesty a nemá důvěru v dovednost a vychytralost.

Zdroj: Lie-c' - Klasická kniha o dokonalé prázdnotě

Taoista nelpí na výsledcích své práce. I když se případnému zisku nebrání, nejde mu prvoplánově o věhlas ani o materiální zajištění - vždyť tao přece taktéž (coby nejvyšší tvůrce všehomíra) netvoří na objednávku a odměnu (dar, oběť nebo uctívání) si za to nenárokuje... Maje na paměti pravou přirozenost a pomíjivost všech věcí, může se praktikující taoista (již oproštěn ode všech světských zájmů a postranních motivů) svobodně účastnit tvůrčího procesu (dechu života). Avšak chce-li při své tvůrčí práci zůstat v souladu s cestou (tao), dává si velký pozor, aby se neodchýlil ze svého středu. Být nečinný jako "nakupená hromada hlíny" je stejně nepřirozené (tj. v rozporu s tao) jako přehnaná činorodost (tj. workoholismus).

Cvičení

Abychom dosáhli významných duchovních pokroků, musíme být zdraví. Proto jsou kontrola dechu, otužování a pohybové aktivity nedílnou součástí života taoisty. U nás nejznámější je asi tchaj-ťi, i když jde o komplexní čínské bojové umění, ze kterého nezasvěcení cvičí pouze určitou část. Méně známý čchi-kung je cvičení určené k celkovému uvolnění organismu a práci s životní energií čchi.

Stejně jako tchaj-ťi, také čchi-kung má bezpočet různých forem. Třeba čchi-kung pěti zvířat, osm kusů brokátu, dan-tien čchi-kung a další. Osvojení si takového cvičení je podmíněno mimo jiné znalostí jeho jednotlivých pozic (podobně jako v józe). Pro někoho může být zvládnutí přesného sledu mnoha pozic s názvy jako jeřáb, gibon, tygr, medvěd nebo jelen velmi obtížné. Jako všude, i zde, je nesprávně provedený cvik spíše zdraví na škodu. Proto se doporučuje v případě zájmu o toto cvičení navštívit zkušeného lektora. Naproti tomu free-form čchi-kung vyžaduje pouze uvolnění (vytěsnění ega) a spontánnost pohybů, proto se jej lze naučit snadno doma bez asistence profesionála.

Jak cvičit free-form čchi-kung?

Nejlépe nalačno venku v dopoledních hodinách. Máme na sobě volný oděv a jsme bosí.

Všechno chce svůj čas, takže buďte trpěliví a práci na sobě si užívejte. Záleží jen na vás, jakou formu cvičení si vyberete. Důležité je cvičit pravidelně a být aktivní - přílišná pasivita vede k úpadku. Proto dle svých možností choďte na procházky, běhejte a pokud pracujete v uzavřeném prostoru, snažte se být co nejvíc venku na čerstvém vzduchu. Odříkávání manter a léčivých zvuků je skvělé dechové cvičení, které má navíc léčebné účinky.

Výživa

Dá se říct, že výživa inspirovaná taoistickou filozofií vychází z principu harmonie jin a jang. Takto nastavená dieta patří mezi nejrozšířenější. Pracujeme při ní s jin, jang a ročním obdobím. Jídla jangového typu jsou teplá, horká, bohatá na kalorie. Často se používají k léčbě nachlazení a zlepšení krevního oběhu. Jídla jinového typu mají zklidňující a ochlazující účinky. Jedná se také o potraviny, které pomáhají odstraňovat toxiny.

Příklad dělení potravin:

Úplný výčet potravin s ohledem na jejich typ a sezónní dostupnost najdete zadáním dotazu na internetu. Káva a pravý černý čaj jsou brány jako jangové nápoje. Čistá (přírodní) voda je jinová. U dalších nápojů je rozhodující, z čeho jsou namíchány. V tradiční čínské medicíně se můžete setkat s dietou „podle pěti elementů“, kde jsou pravidla dělení potravin podle typů daleko složitější (např. houby bývají někdy jin a jindy zase jang, podle toho kde rostou; slepičí vejce je jang, ale kachní už jin a podobně).

Co, kdy a jak jíst?

Naše dieta nemusí být nijak drastická, stačí když budeme používat výhradně lokální suroviny vysoké kvality, dbát na správný způsob přípravy, optimální zralost a vybírat ingredience s ohledem na roční období:

Jít zpět...
Copyleft 2019 -