Taoista.cz ≡︎

NEUŽITEČNOST

19. června 2020

Mnoho lidí na světě je nešťastných právě díky tomu, že přeceňují nebo naopak podceňují svoje schopnosti ve snaze být (někomu) užiteční.


Taoista nebuduje kariéru ani netouží po společenském uznání. Pokud toho náhodou dokáže víc, než se po něm (třeba v zaměstnání) zrovna požaduje, nezačne se hned trápit tím, že je nedoceněný. Dobrovolně přijmout nižší postavení (a jakoby pozbýt na významu) je cestou blažené volnosti - o tu nám taoistům přece tolik jde! Užitečnost nebo neužitečnost; obojí jsou beztak pouze slova, která se snaží vyjádřit míru toho, nakolik si nás ostatní lidé momentálně považují, aniž by vyjadřovala to, jací skutečně jsme, jaké máme opravdu schopnosti.

Vědět bez žádosti, být schopen, ale nekonat, k tomu je potřeba skutečné vědění a skutečná schopnost konat. Zbavíš-li se nevědomosti, jak potom můžeš cítit zlost? Zbav se neschopnosti a co potom můžeš konat?

Zdroj: Lie-c' - Klasická kniha o dokonalé prázdnotě

Dejme tomu, že bychom dokázali postavit most přes řeku. Proč bychom ale ten most vůbec stavěli, když se nechceme přes řeku přepravovat? Zdá se to (proč most nestavět) být docela jasné. Proč se tedy z lidí už od mala stávají “sluhové činorodosti”? Zkrátka neustále stavějí nějaké mosty - ne proto, aby se dostali přes řeku, ale kvůli tomu, aby měli pořád co stavět (a cítili se užitečně nebo důležitě). Kdyby alespoň něco stavěli pro vlastní potěšení, jenže oni jsou místo toho pod velkým tlakem (strach ze selhání, že nesplní něčí očekávání a jejich kariéra skončí). Pozdě zjišťují starou taoistickou pravdu, že přízeň přináší stejné utrpení jako nepřízeň.

Mistr Čuang právě rybařil na řece Pchu. Král země Čchu za ním poslal dva hodnostáře. Předstoupili před něj a pravili mu: „Náš pán si přeje, abyste zaujal odpovědné místo ve státním úřadě!“ Mistr Čuang dál držel prut, ani se neohlédl. Řekl jim: „Slyšel jsem, že máte ve Čchu posvátnou želvu, která je už tři tisíce let mrtvá. Král ji chová na hedvábné podušce, uloženou ve zlatém pouzdře. Čemu si myslíte, že by ta želva dala přednost? Být mrtvá, uložená s ostatky předků v hlavní síni chrámu, jež tu uctívají; a nebo se živá jen tak mrcasit v blátě?“ Oba hodnostáři shodně pravili: „Nepochybně by se chtěla živá mrcasit v blátě!“ Mistr Čuang řekl: „Jděte pryč! Nechte mě mrcasit se v blátě!“

Zdroj: Čuang-c' - Vnitřní kapitoly

Japonci mají svoje “IKIGAI” - průnik toho co milují, v čem jsou dobří, co je uživí a co svět potřebuje - tedy důvody, proč má podle nich smysl ráno vstát z postele a těšit se do práce. Má je to nejspíš motivovat k tomu, aby pořád vyvíjeli nějakou činnost a udrželi si tak pocit užitečnosti. Taoista však vidí větší význam (z hlediska dosažení dlouhověkosti a vnitřního míru) v neužitečnosti. Pochopil, že to, co svět skutečně potřebuje, je přestat do něj neustále zasahovat. Miluje klid a je dobrý v ne-konání. Taoista bývá spokojený i s takovou prací, nad kterou jiní lidé ohrnují nos. Moc toho k životu nepotřebuje, takže se bez větších problémů uživí, ať už se zabývá čímkoliv.

Pro taoistu je nesmírně důležitá tvůrčí seberealizace. Všechno, čemu věnuje svůj čas, vychází z jeho přirozené touhy po osobním rozvoji v souladu s tao. Ačkoliv může mít spoustu zájmů, nemá problém občas “vypnout” a několik hodin jen tak zírat do neurčita (tj. meditovat). Vskutku, i taková zdánlivě neužitečná činnost je seberealizace. Uvědomte si, jak vzácný je váš čas. A že v tom, že jste (k dispozici a máte schopnosti) se vlastně skrývá vaše pravá hodnota. Potom sama od sebe ustane potřeba něco někomu dokazovat a neustále se utvrzovat v přesvědčení, že musíte být za každou cenu užiteční. Možná pak snáze pochopíte, proč užitek dává prázdnota… A jestli už musíte něco dělat pro společnost, pracujte na tom jak nejlíp dovedete a nebudete cítit vinu. Nenechte se nikým vykořisťovat. Člověk by se měl jednou pro vždy vyvarovat toho, aby se činil zodpovědným jednak za něčí očekávání, ale taktéž za něčí selhání.

Nikomu nic dopředu neslibovat, dělat pořádně jen to nejnutnější a být přitom zodpovědný jenom sám za sebe není sobecké, nýbrž povznášející. Kdo nelpí na výsledcích své práce, ten bývá navíc velmi kreativní a v konečném důsledku také většinou úspěšný.

Jít zpět...
Copyleft 2019 -