Taoista.cz

ROZVOJ CTNOSTI TE

15. října 2019

Filozofický taoismus (daojia) nemá žádná pevně daná pravidla ve smyslu náboženských předpisů. Uvedené rady jsou pouze doporučením, jak rozvíjet nejvyšší ctnost (te).


Znát míru všech věcí

Jak bychom mohli znát míru všech věcí a dosáhnout tak vyrovnanosti člověka přesahující, nadpozemské (tj. souladu s tao), aniž bychom předtím dosáhli vyrovnanosti osobní? K tomu je třeba znát svou míru. Ať se pak vydáme v duchovním rozvoji kterýmkoliv směrem, stejně nakonec dospějeme k závěru, že je to právě "zlatá střední cesta", která nám pomáhá rozvíjet nejvyšší ctnost (a tím nás sjednocuje s "nebesy"). Vyvarujeme-li se extrémů, získáme potřebnou stabilitu a jsme chráněni od všeho, co je "přes míru". Umírněný životní styl navíc vede člověka k vnitřnímu míru a dlouhověkosti.

Nesobeckost jednání

Žádná nucená dobročinnost, ale férová odpověď na otázku: „Můžeš to pro mě udělat?“ Nedovolte, aby vás přemohla pohodlnost. Kdykoliv si v duchu říkáte, že se vám to nechce udělat, protože... Tak na výmluvy zapomeňte a pomozte. Tím, že pomůžete někomu druhému, vlastně pomáháte sami sobě (pečujete o své tři poklady).

Nebrat nedané

Tato zásada má hlubší význam než je možná na první pohled patrné - neznamená jen pouhé "nepokradeš", ale je nám doporučeno nebrat si nic, co přímo nedostaneme. Například za práci dostáváme mzdu, od přátel a rodiny zase dárky, atd. Jak se tedy v souladu se zásadou "nebrat nedané" zachováte, když na chodníku náhodu naleznete padesátikorunu? Samozřejmě ji tam necháte ležet. Nikdo vám ji přece nedal. Vidíte lákavé ovoce na větvi, která přesahuje do ulice. Netrhejte a nejezte to. Nechtějte si cokoliv přivlastnit na úkor skutečně potřebného. Mějte soucit s těmi, pro které je pohozená mince vlastně jednou z mála šancí na teplou polévku nebo nocleh. Nejen, že se naučíte nepodléhat náhodě, ale navíc zůstanete nepohnutí ve styku s věcmi a nemusíte pak nikomu vysvětlovat, kde jste "to" vzali (našli). Budete stále čistí (a není tím myšlena pouze hygiena). Jste-li obdarováni, naložte s vaším darem dle libosti. Smysl daru je totiž v tom, být darován, nikoliv v jeho (ne)vhodnosti.

Splnit svou povinnost

Vaše role ve společnosti vyžadují plnění určitých povinností. Nejdřív udělejte, co musíte a pak zbude čas na pomoc ostatním. Buďte v tom neústupní. Někteří lidé mají tendenci každému vyhovět, a tak dělají všechno možné, jenom ne to, co mají. Pak za to tvrdě platí. Nikoho nezajímá, že nestíháte dokončit svou práci, protože kolega "potřeboval" pomoct. V konání dobra buďte velmi opatrní, aby se vám to později nevymstilo. Kdybychom hledali příklad přímo v našem těle, tak máme určité orgány, z nichž každý plní nějakou funkci. Dojde-li k selhání jednoho z nich, jiné se snaží tuto nefunkčnost vykompenzovat. Tělo jako celek tím velmi trpí. Proto usilujeme o to, abychom dostáli svým závazkům (a zbytečně tím nezatěžovali ostatní).

Neubližovat

Nemusíte být vůbec vegetariáni, ani se po vás nechce "upřímnost za každou cenu". Důležitým poselstvím této zásady je především toto: „Než o něco přehnaně pečovat, je lépe tomu neubližovat.“ Takže pokud možno do ničeho svévolně nezasahujte a nechávejte všemu tvorstvu potřebnou volnost. K ostatním lidem se chovejte nanejvýš ohleduplně, vyvarujte se pomluv a klení. Nadávky pouze mírní hněv. Jsou tedy pro nás jakýmsi "lékem". Zda-li však není daleko lepší vůbec se nerozčilovat (být zdráv a lék nepotřebovat), než se jen snažit nenadávat (a přitom být ve svém nitru neustále naštvaný)?

Uvedené zásady by měli pomoct člověka nasměrovat na cestu (tao) nejvyšší ctnosti (te). Nemusíte být taoisti, abyste pochopili, že i když každý individuálně, stejně jsme všichni nedílnou součástí celku veškerenstva. Proto má naše chování (na úrovni jednotlivce) takový vliv na rozvoj nejvyšší ctnosti (te) nejen u nás samotných, ale i v naší rodině, ve společnosti a svým způsobem dokonce na celém světě.

Jít zpět...
Copyleft 2019