Taoista.cz ≡︎

ÚPLNÉ A DOKONALÉ SCHOPNOSTI

17. dubna 2020

Kdo se rozhodl praktikovat taoistickou cestu vnitřní kultivace, jistě četl nebo slyšel příběhy o legendárních starověkých mudrcích. Ti podle dávných pověstí disponovali úplnými a dokonalými schopnostmi.


Vemte si jakoukoliv taoistickou knihu, skoro pokaždé v ní najdete podobné báje. Mudrc “sedlá” vítr, prochází bez újmy ohněm nebo se vrhá do rozbouřené řeky, ve které nedovedou plavat ani ryby, krokodýli nebo želvy, aniž by se mu něco stalo. Člověk má kolikrát dojem, že nečte duchovní literaturu, ale spíš nějaký fantasy román o superhrdinech. Je vůbec něco takového možné? Taoista by asi řekl, že nic není nemožné. Vždy záleží na úhlu pohledu. Budeme-li se dívat na tyto mýty jako na podobenství, potom (ve vztahu k vlastní žité praxi) pochopíme (pro sebe) jejich poselství.

Dávným mudrcům byla prokazována velká úcta, neboť jejich schopnosti byly úplné a dokonalé, vědění všeobsáhlé, nauka neuchopitelná. Obyčejní lidé v nich viděli šamany nebo dokonce polobohy, neboť z nich vyzařovalo poznání cesty (tao), aniž by cokoliv řekli nebo udělali. Otázkou tedy zůstává, jak se my, běžní smrtelníci, můžeme alespoň trochu přiblížit úrovni vědomí těchto probuzených? Co můžeme udělat pro to, abychom měli (tak jako oni) šanci prozřít a získat úplné a dokonalé schopnosti?

Předně musíme pochopit, co je těmi úplnými a dokonalými schopnostmi vlastně myšleno. Pomůže nám k tomu úryvek z knihy Vnitřní kapitoly od Čuang-c'.

Vévoda Aj se zeptal: „Co nazýváte úplnými a dokonalými schopnostmi?“ „Smrt a život, bytí i zmar, prohra i zisk, chudoba i bohatství, ctihodnost i mrzkost, chvála i hana, hlad i žízeň, zima, teplo, to všechno jsou proměny dění, jimiž se naplňuje osud. Den střídá noc, a žádná učenost se nedobere jejich zdrojů, proto nedokáže uvést chaos v harmonii a zapovězen jí zůstane vstup do sídla duše. Tu učiň harmonickou a spokojenou, a ona nikdy neztratí radost a nebude předělu mezi dnem a nocí a budeš se všemi věcmi veškerenstva volně kráčet do jara; vzápětí se ta roční doba rozhostí i ve tvém srdci, a to se nazývá úplnými a dokonalými schopnostmi.“

Zdroj: Čuang-c' - Vnitřní kapitoly

Mistr Čuang nám doporučuje nejdříve “učinit duši harmonickou a spokojenou”, teprve pak se dá pokračovat v duchovní cestě za úplnými a dokonalými schopnostmi. Jak? V klidu si ukázku několikrát pročtěte a možná zjistíte sami, že mít úplné a dokonalé schopnosti vlastně znamená umět žít v přítomném okamžiku a osvobodit se od zažitých myšlenkových konceptů! K tomu ale potřebujeme odvahu, trpělivost a bdělost, abychom tohoto umění dosáhli. Za snahu (probudit se) tedy mimo jiné získáváme další ctnosti, v důsledku čehož rozvíjíme též naši nejvyšší ctnost (te).

Zkuste se hned od rána, jakmile se probudíte, vědomě soustředit na přítomný okamžik. Dělejte cokoliv chcete, ale věnujte tomu plnou pozornost bez hodnocení a lpění na výsledku. Když vydržíte být bdělí celý den, aniž byste ruminovali, strachovali se o výsledek nebo jinak odváděli svou pozornost od přítomného okamžiku, zažijete “flow”. Je to velmi blahodárný pocit, který stojí zato si udržet. Večer před spaním si zarecitujte pár manter (je to dobré na nervy) a ráno to zkuste zase (být plně přítomní). Pokud se nepřetržitě 28 až 33 hodin udržíte ve stavu naprostého a vědomého žití tady a teď, duše se spontánně zharmonizuje, mysl pročistí. Jako taoisti totiž věříme, že mysl je ve své podstatě vždy čistá. Jen je občas (vlivem vnějších okolností a vnitřních traumat) zahalena do závoje temnoty a nevědomosti.

Vyčistíme-li ne-činností (wu-wej) mysl, zkalenou přehnaným zasahováním, naučeným myšlením a posuzováním, sama se časem vrátí do původního (čistého) stavu a duše se naplní radostí. Vskutku pak “nebude předělu mezi dnem a nocí” a budete “se všemi věcmi veškerenstva volně kráčet do jara”. Avšak jakkoliv to může vypadat jednoduše, získat úplné a dokonalé schopnosti není pro praktikujícího taoistu vůbec snadné.

Jít zpět...
Copyleft 2019 -