Taoista.cz ≡︎

PROČ JE TAO TAK (NE)OBYČEJNÉ

24. dubna 2020

Možná si po zběžném seznámení s taoistickým učením (daojia) říkáte: „Co na tom taoismu lidi mají? Vždyť to nemá hlavu ani patu… Proč bych měl/a následovat nějaké tao, když svět je plný nejrůznějších náboženství, filosofií a nauk, které mají alespoň jasný cíl; zatímco taoismus připomíná spíš takové toulání bez cíle.“


Taoismus (daojia) je původně čínskou životní filosofií, ve které tao představuje jedinou reálnou, nejzazší skutečnost. Ačkoliv se tento světový názor svou vírou v “něco” podobá jiným orientálním naukám, taoista však tao neuctívá ani se k němu nemodlí, protože tao je dokonale neosobní - nemělo by to tedy žádný význam.

Tao je skutečné, je zjevné, je nečinné, je bez tvaru, dá se dát, nedá se brát, dá se postihnout, nedá se vidět, na sobě samém se zakládá, ze sebe samého koření, ustavilo se tu dřív než nebe a země, dalo existenci duchům i bohům, zrodilo nebe, zrodilo zemi, nezdá se vysoké, ani když přesahuje nejzazší bod světa, nezdá se hluboké ani pod šesti stupni, ono se zrodilo dřív než nebe a země, a přece se tu nezdá být dlouho, ono je starší než ten nejstarší dávnověk, a přece se nezdá být staré;

Zdroj: Čuang-c' - Vnitřní kapitoly

Víra v tao není v žádném případě samospásná. Nemáte v taoismu nikoho (boha), komu byste mohli (pomyslně) brečet na rameno nebo děkovat. Taoismus učí, že všechno stvořené je pomíjivé a podléhá tak neustálým dynamickým změnám (koloběhu proměn). Člověk, který nezná tao, má problém pochopit tuto nestálost (chun-tun) a vnímá ji jako nežádoucí. Proto je neustále nespokojený nebo dokonce naštvaný (sám na sebe, na ostatní lidi, na boha, atd.) neboť málokdy je něco tak, jak chce on. Oproti tomu člověk, který poznal tao a pochopil jeho zákonitosti, ví, že nic netrvá věčně a prochází tak životními událostmi s nadhledem. Kdykoliv se totiž může stát komukoliv cokoliv (a nejde o “boží” trest nebo milost), protože tao je dokonale nestranné. Taoista může být sice smutný, když se mu něco nepovede nebo mít radost z úspěchu. Vždy ale s vědomím, že všechno má svou mez, tj. po období nedostatku následuje čas hojnosti a naopak. Navíc se jakákoliv situace může nečekaně obrátit buď k lepšímu nebo k horšímu, aniž bychom to mohli nějak ovlivnit. Všechny naše (celého vesmíru) příčiny a následky jsou propojeny ve vzájemných (pro běžného smrtelníka nepochopitelných) vztazích. Je proto lepší nechat věcem volný průběh.

Kdo zná dobře svou míru a dokáže se ovládat, ten najde svůj střed - může v něm pak setrvat dlouhou dobu, uchráněn všeho zlého (nepřirozeného). Neštěstí a smůla totiž nejsou dílem náhody. Každá příčina má svůj následek. To zas trochu připomíná karmu. Jenže v taoismu “nehrajeme” na příští život - žijeme tady a teď. Proto cokoliv uděláme, to se k nám v nějaké podobě vrátí. Přehnaně nezasahovat a vědět, kdy se zastavit - to nám pomáhá, abychom nebyli dáni napospas koloběhu proměn dřív, než dosáhneme plnosti svých let.

Abychom tao následovali, nechce se po nás vlastně vůbec nic navíc - stačí jen následovat tao. Je to tak prostý a přitom plně funkční a oprávněný přístup k duchovnosti. Čistá spiritualita, oproštěná od balastu lidských výmyslů a formalit pomáhá člověku zbavit se pout myšlenkových konceptů a vidět věci takové, jaké jsou. Jenže většina lidí nějakou tu “formu” vyžaduje, protože bez ní se jim zdá jakékoliv učení nekompletní (nehodné následování). Proto i taoismus má svou čistě náboženskou větev (daojiao). Tento web (taoista.cz) se však věnuje výhradně taoismu jako učení o cestě (tao) a ctnosti (te) - daojia, protože autor se již dávno ztotožnil s myšlenkou “beztvarého cosi, co nás přesahuje” (kterému se jen tak pro pořádek říká tao) a plně s ní souzní.

Třeba časem taky pochopíte, že k duchovnímu naplnění vede v podstatě přímá a bezpečná cesta. Prostě jen buďte vědomě přítomní a věnujte se tomu, k čemu jste byli stvořeni - zkuste najít svou pravou přirozenost. Mnoho lidí trpí nejrůznějšími úzkostnými stavy, protože ztratili povědomí o tom, kým ve skutečnosti jsou. Pokud tápete na cestě, zpomalte svůj život a vraťte se zpět ke svému lidství. Možná objevíte (sami od sebe) tao, když budete víc přemýšlet o tom, jak svůj život zjednodušit (cestou postupného zbavování se závislosti na lidech, majetku, technických vymoženostech, penězích, atd.) namísto křečovité snahy mít jej “pouze” pohodlnější. Pohodlí je jistě příjemné, ale jeho nadmíra vede k otupělosti a závislosti (na lidech, věcech, penězích). Soběstačnost a zdravý životní styl vždycky obnáší trochu toho nepohodlí. Kdo to má v životě příliš snadné, s tím se nebe nesmíří.

Pro začátek berte taoismus jako nástroj pro udržení duševní pohody a pevného zdraví. Naučte se více naslouchat svému vnitřnímu hlasu, důvěřujte intuici. Začněte s otužováním, kondičním sportováním. Změňte své stravovací návyky, pokud vám ty současné způsobují trávicí obtíže. Věnujte se nějaké tvůrčí aktivitě. Čtěte knihy. Cokoliv má cenu, pokud vás to pomůže udržet bdělé a přítomné. Pečujte vhodně o sebe a svou rodinu - budete spokojení. Pomáhejte (v rámci svých možností) ostatním, když vás požádají o pomoc - budete užiteční. Skutečně šťastní však můžete být jedině tehdy, nepůjdete-li proti vlastní přirozenosti.

Jít zpět...
Copyleft 2019 -