Taoista.cz

SÍLA CTNOSTI TE

15. října 2019

Pochopit a mít ve vážnosti nejvyšší ctnost (te) je stejně důležité, jako následovat tao.


Te je společně s tao ústředním motivem taoistické filozofie. Označuje sumu všech osobních kvalit a morálních sil, tj. nejvyšší ctnost. Taoista by měl svým chováním přispívat k rozvoji te nejen u sebe, ale i ve světě. Ve vztahu k tao představuje te (jakožto prapůvodní tvořivá síla) jeho seberealizaci a zároveň manifestaci - každá entita (ať živá či neživá) je vlastně jakýmsi ztělesněním tao právě skrze te.

Na počátku bylo tao nehybné a beztvaré, když tu se náhle pohnulo. Tak se projevila te a započal spontánní tvůrčí proces, který doposud trvá. Tento z našeho pohledu "chaos" je vnitřně dokonale uspořádán a řídí se sám sebou (tj. má pravidlo a zároveň je tím pravidlem). Nejvyšší ctnost (te) však není to samé jako životní energie (čchi). Jak učí Starý mistr - tao plodí, te vyživuje a dává tvar. Tím pádem je te jakýsi pečovatel a formíř v jedné osobě, zatímco životní energie čchi entitu "pouze" oživuje. V případě zániku živé bytosti v ní sice ustane tvořivý proces (te už se skrze ni neprojevuje), ale nejvyšší ctnost (te) se manifestuje znovu při tvorbě nových entit. Je to stále ta samá tvůrčí síla (te) jako byla na počátku před vznikem vesmíru.

Avšak protože je člověk zmenšenou kopií vesmíru, platí pro vesmír v podstatě to samé co pro člověka - podléhá zkáze (jako všechno stvořené, pomíjivé). Tao se může vrátit do stavu, v jakém se nacházelo před prvním projevením te, bude zase bez pohybu. Ale protože je tao nestvořené a věčné, nikdy nevzniklo, takže nemůže ani zaniknout. Tvůrce (tao) má tedy možnost svou tvořivou silou (te) působit navěky.

Člověku bylo dáno, aby také tvořil. Tvorba se stala jeho přirozeností. Pokud následujeme tao a kultivujeme nejvyšší ctnost (te), daří se nám v jakémkoliv oboru, neboť nejednáme proti přirozenému řádu nebes a chováme se nanejvýš ctnostně. Tao nás netrestá ani neodměňuje, je dokonale neosobní. Zkrátka buď něco je nebo není s něčím v souladu, je nebo není na něco vhodná doba a místo. Vystihnout pravý čas, místo a podle toho ne-konat (wu-wej), to je vrchol ctnosti (te).

Taoismus (daojia) nás učí, jak skrze nejvyšší ctnost (tvůrčí sílu, te) naplnit život pokojem a dožít se plného počtu let. Nejvyšší ctnost (te) je naším největším morálním vzorem, neboť je mocnější než spravedlnost. Proč? Spravedlnost, na rozdíl od te, je umělý konstrukt poplatný době a konkrétní společnosti.

Jít zpět...
Copyleft 2019